Forløb

Terapien strækker sig typisk over 6 -8 samtaler tilrettelagt med udgangspunkt i nedenstående model:
(Har du brug for et længere forløb – er det også en mulighed)

Indledning

Den 1.samtale bruger vi på at opbygge vores gensidige tillid og det trygge og empatiske rum mellem os.

(Den terapeutiske alliance)

Vi afdækker din livssituation, hvad du gerne vil have ud af terapien og hvad vi skal have fokus på henimod din ønskede forandring.

(Forventningsafstemning)

 

Løbende

Vi arbejder målrettet med din indre organisering, behov og relationer henimod din ønskede forandring med afsæt i empatisk kommunikation og evidensbaserede interventionsmodeller.

Undervejs har vi hele tiden øje for vores indbyrdes relation, og herunder at du oplever tryghed og har tillid til mig og processen

Afrunding

I takt med du oplever dig styrket i forandringen, bruger vi den sidste samtale til at afrunde forløbet, og kigge fremad

Vi har øje for, at vi først afbryder vores alliance i takt med du føler dig klar.

Opfølgning

Har du brug for det, har vi mulighed for at aftale en opfølgende terapi eller flere efter et stykke tid, hvor vi følger op i forhold til du er på rette vej.

Jeg slipper dig ikke før du selv er parat til det