Vejen gennem Sundhedsvæsenet

Som sygeplejerske, har jeg den nødvendige indsigt i Sundhedsvæsenets opbygning og funktion samt forstår det faglige sprog. Jeg kan være din sikkerhed for, at du ikke overser noget vigtigt i dit udrednings- og behandlingsforløb. Målet er, at du føler dig tryg og kan bevare overblikket i den ofte svære situation.  Jeg kan bl.a. guide dig i forhold til lægens anvisninger samt oversætte din journal for dig så du forstår den. Jeg kan forberede dig på samtale med lægen, operation etc. samt følge op med dig efterfølgende. Jeg kan guide dig i forhold til dine rettigheder både, når det kommer til det offentlige- og private Sundhedsvæsen samt ydelserne i din kommune. Jeg kan henvise dig til Patientforeninger samt rådgive dig, hvis du ønsker at klage.  Det er godt med en faglig og kompetent sparringspartner, så du føler dig tryg samt kan have fokus på din livskvalitet til trods for sygdom har vundet sit indpas. 

Du er ikke alene - Lad mig hjælpe- og guide dig under dit sygdomsforløb i mødet med Sundhedsvæsenet