Gruppeterapi

Her arbejder I med jer selv og med relationerne til andre i gruppen.  Jeg skaber en stærk og støttende atmosfære, hvor I kan føle jer trygge ved at dele jeres livssituation, behov og udfordringer. Det kan være for jer, der deler samme problemstilling eller ønsker forandring i jeres indbyrdes forhold. Jeg faciliterer jeres proces samt har et blik for hver af jer undervejs henimod den ønskede forandring og hvad I ønsker at få ud af terapien.

Hver samtalesession varer 1 ½ time og foregår i min klinik.

Lær at bryde mønstrene som ikke er gavnlige for jer - og find nye meningsfulde veje