Min tilgang

Jeg har den faglige indsigt og erfaring – Du er ekspert på dig selv. Jeg møder dig empatisk og lyttende, hvilket er en forudsætning for at du kan arbejde med det svære. Jeg tager afsæt i værdierne: Værdighed – Nysgerrighed - Ansvarlighed, hvilket betyder at jeg møder dig uden tolkninger og fordomme. Jeg har fokus på hvad der rør sig her og nu hos dig samt er bevidst om mit virke som katalysator for din forandringsproces.

Jeg har tavshedspligt både i forhold til dig og indholdet i vores sessioner.

Lær at styrke din selvindsigt og selvværd i mødet med dig selv og dine relationer