Emotionsfokuseret terapi

Psykoterapi

Jeg praktiserer oplevelsesorienteret emotionsfokuseret terapi. Det er en metodisk tilgang, der har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien, den neuroaffektive tilknytningsteori og kognitionsforskning. Terapien hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater samt er evidensbaseret.

 

Der tages afsæt i kropslige sansninger og indre følt fornemmelser henimod en bevidstgørelse og forandringsproces. I terapien har jeg fokus på empatisk kommunikation samt relevante og evidensbaserede interventionsmodeller. Undervejs har jeg hele tiden et blik på vores terapeutiske alliance. For yderligere oplysninger, henviser jeg til www.eft-instituttet.dk

 

 

Tumler du med svære følelser og bruger tid på at overleve i stedet for at leve dit liv  - Vælg emotionsfokuseret terapi